Κοινωνία

Mέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης. Την υλοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης σηματοδοτεί η…