Ταυτότητα Ιστότοπου

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Επωνυμία: FIRST CHOISE PROMOTION AGENCY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΦΜ: 801593243 – Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Τίτλος ιστοσελίδας: www.antenna-star.gr

Έδρα
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 26
Πόλη: Αγρίνιο, GR – ΤΚ 30131
Mail: info@antenna-star.gr
Τηλ: +30 26410 33335-36

Ιδιοκτήτης: FIRST CHOISE PROMOTION AGENCY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Μέτοχος: Ευαγγελία Ξευγένη
Νόμιμη Εκπρόσωπος: Μαρία Μπασδέκη
Διευθυντής / Διευθυντής Σύνταξης: Μαρία Μπασδέκη
Διαχειρίστρια / Δικαιούχος Domain: Μαρία Μπασδέκη
Δημοσιογράφος: Παρασκευάς Μάζης