Ραδιουργίες

Είναι γεγονός ότι η γενικότερη σύγχυση που επικρατεί οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νευρικό κλονισμό….