27 προσλήψεις στον ΕΛ.Γ.Α. – 1 θέση κτηνιάτρου στο Αγρίνιο

Για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών ο ΕΛ.Γ.Α. προχωρά στην Πρόσληψη Προσωπικού των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων, με την διαδικασία του άρθρου 20 του Ν.2190/94 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

  • Δείτε αναλυτικά τα σχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ Γεωπόνων(20) – ΠΕ Κτηνιάτρων (7)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Γεωπόνων)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Κτηνιάτρων)

e-ea.gr