4ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου: Τη Δευτέρα η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων

Το Διοικητικό  Συμβούλιο του Συλλόγου  Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021  και  ώρα  18:00  στο κτιριακό συγκρότημα του σχολείου (Π. Σούλου 19), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λογοδοσία του Δ.Σ. περί της γενικής διαχειρίσεως του διαρρεύσαντος έτους και των πεπραγμένων αυτού.
  2. Ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων (Απολογισμοί) του Δ.Σ.
  3. Λοιπά θέματα  – ενημέρωση.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη, επιβεβλημένη και αναγκαία.   

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμοδίου Υπουργείου (Φ.Ε.Κ. 4577Β/3-10-21)  το οποίο περιλαμβάνει την υπ΄Αριθ Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.60400 ΥΑ, συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση έχουν αυστηρά όσοι επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης  ή  Rapid Test των τελευταίων ωρών και φυσικά με χρήση μάσκας.

Μετά  τιμής,

Εκ  του  Δ.Σ.  του Συλλόγου

Ο  Πρόεδρος                                                        Η  Γενική   Γραμματέας

Ταφιάδης   Νικόλαος                                                   Παλιούρα  Μαρία