700 περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις στην Αιτωλοακαρνανία

«Οι συνθήκες καραντίνας για την αντιμέτωπη της επιδημίας, δεν θα μας εμποδίσουν να συνεχίσουμε το έργο μας», αναφέρει  μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο Αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Δημητρογιάννης.

  • Αναλυτικά:

«Σε 14 μήνες, με τη στήριξη των υπηρεσιακών στελεχών και με τη σκληρή ομαδική εργασία, δώσαμε επιχειρησιακά χαρακτηριστικά στους τομείς Περιβάλλοντος και Χωροταξίας:

– Εγκρίναμε 30 Περιβαλλοντικές Μελέτες για μεγάλα έργα και δραστηριότητες.

– Διεκπεραιώσαμε και επισπεύσαμε πάνω από 1.100 περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, 700 από αυτές στην Αιτωλοακαρνανία!

-Εγκρίναμε 10 Οικολογικές Αξιολογήσεις και 12 Σχέδια Αποξήλωσης Αμιάντου.

– Εκδώσαμε 30 Βεβαιώσεις Χωροθέτησης για δομές ανακύκλωσης, καθώς και διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων.

– Προάγουμε την προστασία των υδάτων μέσω ελέγχων σε δομές Χ.Υ.Τ.Α. και Επεξεργασίας Λυμάτων, και την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων.

– Εντείνουμε τις διεργασίες για την ολοκλήρωση περιβαλλοντικών έργων, όπως αυτά του LIFE.

– Πραγματοποιήσαμε 300 περιβαλλοντικούς ελέγχους και αυτοψίες, 80 στην Αιτωλοακαρνανία, με αύξηση των προστίμων στους παραβάτες.

– Υποβλήθηκαν 400 αιτήματα για υποθέσεις Χωροταξίας, όπου διεκπεραιώθηκε το 85% ήδη, ενώ ολοκληρώθηκαν οι υποθέσεις του 2018 και 2019.

– Δημιουργήσαμε πλαίσιο οδηγιών διαχείρισης αστικών απορριμμάτων και υγειονομικών αποβλήτων, ιδίως για δομές υγείας.

Σε συνεργασία με όλους, θα συνεχίσουμε το ίδιο και σε αυτές τις συνθήκες.

Μένουμε μέσα σπίτι ασφαλείς, στηρίζουμε έξω την κοινωνία!»