Α.Σ.Ε.Π.: 6Κ/2020: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους ΥΕ

Ξεκίνησε χθες Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 6Κ/2020 του Α.Σ.Ε.Π.  (Φ.Ε.Κ. 28/6.8.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr