Α.Σ.Ε.Π.: Ξεκινούν αύριο οι Αιτήσεις για 120 μόνιμους διορισμούς της 8Κ/2021

Εκκίνηση αύριο Πέμπτη 21η Οκτωβρίου της υποβολής Αιτήσεων ενδιαφερομένων για την  Προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ .

  • Όπως είχε άμεσα παρουσιάσει ο AIRETOS.GR  , η συγκεκριμένη Προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 5η Οκτωβρίου και αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά, καθώς και στον ΟΑΕΔ., σύμφωνα με το αρ.28 του ν.4765/2021.

 

Ειδικότερα, οι θέσεις της Προκήρυξης είναι:

Ι] Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.): 79 θέσεις κλάδου/ειδικότητας:

– ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

II] Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): 6 θέσεις κλάδων/ειδικοτήτων:

– ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,

– ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

III] Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.): 35 θέσεις κλάδων/ειδικοτήτων:

– ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός,

– ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού,

– ΔΕ Παιδονόμων,

– ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λοιπόν, αρχίζει αύριο 21 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Μπορείτε να θυμηθείτε κάθε λεπτομέρεια για τα αναγκαία προσόντα, δικαιολογητικά, την υποβολή των Αιτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης και γενικότερα ό,τι αφορά την Προκήρυξη, στο Φ.Ε.Κ. ΑΣΕΠ 49/5.10.2021 ΕΔΩ  .

Υπογραμμίζουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε την 18η Οκτωβρίου νέο Φ.Ε.Κ. ΑΣΕΠ 55/18.10.2021, που περιλαμβάνει τροποποίηση της εν λόγω Προκήρυξης σε συγκεκριμένα σημεία της. Mπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

 

airetos.gr