Αγρίνιο: Δημοπράτηση μελετών για τη Δημιουργία Διαχρονικού Μουσείου και Πολιτιστικού Χώρου

Σύμφωνα, με τα όσα αναφέρονται στην κατηγορία εκδηλώσεις της ιστοσελίδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προχωρά η δημοπράτηση των μελετών για τις Καπναποθήκες Παπαπέτρου, στο Αγρίνιο με τον εξής τίτλο: «Μελέτη για την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό του Κτιρίου των Παλαιών Καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο για τη δημιουργία Διαχρονικού Μουσείου και Πολιτιστικού Χώρου».

  • Στις 18 Φεβρουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε ο σχετικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου του συγκεκριμένου έργου που σκοπό έχει να αναβαθμίσει ουσιαστικά ένα από τα πλέον ιστορικά κτίρια της πόλης που για πάρα πολλά χρόνια έχουν μείνε αναξιοποίητα.