Αγρίνιο: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Γονέων και Κηδεμόνων

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 στο κτιριακό συγκρότημα του σχολείου (Π. Σούλου 19), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λογοδοσία του Δ.Σ. περί της γενικής διαχειρίσεως του διαρρεύσαντος έτους και των πεπραγμένων αυτού.
  2. Ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων (Απολογισμοί) του Δ.Σ. 
  3. Ενημέρωση επί πεπραγμένων διετούς θητείας Δ.Σ.
  4. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
  5. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη μελών Δ.Σ. – Εξελεγκτικής Επιτροπής – Εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων Δ.Αγρινίου.

  Η παρουσία και η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη, επιβεβλημένη και αναγκαία.   

Υποχρεωτική  η χρήση μάσκας

Μετά  τιμής,

Εκ  του  Δ.Σ.  του Συλλόγου

Ο  Πρόεδρος                                                        Η  Γενική   Γραμματέας

Ταφιάδης   Νικόλαος                                                   Ταμπάκη  Κοραλία