Αγρίνιο – «Ηλιαχτίδα»: Έως 8 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για πρόσληψη Εργοθεραπευτή ή Βοηθού Εργοθεραπευτή

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ. «Ηλιαχτίδα», επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Εργοθεραπευτή/τριας ή ενός (1) Βοηθού Εργοθεραπευτή/τριας, πλήρους απασχόλησης.

  • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «Ηλιαχτίδα».

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Βιογραφικό Σημείωμα.

4. Αντίγραφο Σπουδών.

5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την θέση Βοηθού Εργοθεραπευτή/τριας)

6. Άριστη χρήση Η/Υ.

7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

8. Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας.


Επιλογή Υποψήφιων:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://iliaxtida-agrinio.gr/ από 25 Αυγούστου 2023 έως 08 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 28/08/2023 έως 08/09/2023, και ώρες 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ., καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή).