«Αγροτική ατζέντα» για τη μετά-covid εποχή

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Διακομματική Ομάδα του Ευρωπαϊκού στις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (RUMRA) και έξυπνη χωριά διακομματικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα στηρίγματα της Διεθνούς Ένωσης Αγροτικό Πληθυσμό-Περιβάλλον-Ανάπτυξη (RED) και Euromontana διοργάνωσαν διάσκεψη στις Βρυξέλλες στις 27 Νοεμβρίου για να εκθέσουν τις ειδικές ανάγκες των αγροτικών περιοχών μετά το 2020.

  • Μετά την παρουσίαση της έννοιας του μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές από την Dubravka Suica, Αντιπρόεδρο για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Franc Bogovc , Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμπροέδρου της ομάδας RUMRA & smart village στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέφερε ότι “ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Suica, και είμαι εξίσου πεπεισμένος ότι η πρόκληση για αναζωογόνηση και ανάπτυξη της αγροτικής Ευρώπης είναι μια οριζόντια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια συντονισμένη έξυπνη στρατηγική από πολλές απόψεις ταυτόχρονα.

Γεωργία, η συνοχή, η συνδεσιμότητα, η πράσινη ενέργεια, η κινητικότητα, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες, οι ψηφιακές πλατφόρμες και η υγειονομική περίθαλψη είναι όλοι εξίσου σχετικοί τομείς σε αυτό το πλαίσιο που πρέπει να αναπτυχθούν σε μια συντονισμένη προσπάθεια που επινόησα με τον όρο «Έξυπνα χωριά».

Όπως επεσήμανε ο Juan Andres Gutierrez, Πρόεδρος της Euromontana: «Τώρα είναι καιρός να δημιουργήσουμε σε επίπεδο ΕΕ τις ευνοϊκές συνθήκες για ζωντανές, ελκυστικές και ανθεκτικές αγροτικές και ορεινές περιοχές. Το όραμα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένα και φιλόδοξα μέτρα για τη διασφάλιση της ζωτικότητας και της ανθεκτικότητας των περιοχών μας, με ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και ταξιδεύουν εκεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να απελευθερώσουμε το (καινοτόμο) δυναμικό των περιοχών μας όπως φαίνεται στις διάφορες καλές πρακτικές σήμερα και να συνεχίσουμε να ζούμε αγροτικές και ορεινές περιοχές».

Ο Gerard Peltre, Πρόεδρος της RED και του Ευρωπαϊκού Κινήματος Εξοχής πρόσθεσε ότι: «Οι αγροτικές περιοχές είναι μια ποικιλία ανθεκτικών αγροτικών περιοχών όπου οι τοπικοί φορείς συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου κόσμου. Ως εκ τούτου, η RED καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει μια ευρωπαϊκή αγροτική ατζέντα φιλόδοξοι και συγκεκριμένοι πολιτικοί στόχοι για την ενίσχυση της καινοτόμου δυναμικής των αγροτικών εδαφών, την οργάνωση ευφυούς διαπεριφερειακής συνεργασίας και την τόνωση της κινητοποίησης των πολιτών στις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”.

Η Ulrika Landergren (SE / Renew Europe), μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Kungsbacka και πρόεδρος της Επιτροπής Φυσικών Πόρων (NAT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ολοκλήρωσε λέγοντας ότι: «η τρέχουσα πανδημική κρίση έχει αποκαλύψει και επιδεινώσει τις συνέπειες μιας αριθμός μακροχρόνιων απειλών που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, και έχει προσθέσει στον επείγοντα χαρακτήρα της αγροτικής αναζωογόνησης σε περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητεί να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι αγροτικές περιοχές, κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, αυξάνοντας το επίπεδο του ΕΓΤΑΑ και διασφαλίζοντας ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ δίνουν τη δέουσα προσοχή στην αγροτική ανάπτυξη με έναν ευρύ τρόπο και όχι μόνο εστιάζοντας σε θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία». 

e-ea.gr