Αιτωλοακαρνανία: Η διασπορά των κρουσμάτων της Τετάρτης