Αιτωλοακαρνανία: Η κατανομή των κρουσμάτων της Κυριακής