Η Αμαλία Βούλγαρη για την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Στις 20 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Η κοινωνική δικαιοσύνη ορίζεται ως η δίκαιη κατανομή εξουσίας, πόρων και υποχρεώσεων στην κοινωνία για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την κατάσταση ικανότητας, το σεξουαλικό προσανατολισμό, το θρησκευτικό υπόβαθρο.

Οι αρχές που διέπουν τον ορισμό αυτό περιλαμβάνουν τις αξίες της συνεργασίας, της ίσης πρόσβασης στην υγεία και την εκπαίδευση και τις ίσες ευκαιρίες, οι οποίες αποτελούν και το θεμέλιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων είναι, δυστυχώς, πιο επίκαιρο από ποτέ. Και αυτό γιατί η κοινωνική δικαιοσύνη ταυτίζεται με την ισότητα. Αυτός πρέπει να είναι και ο βασικός στόχος που πρέπει να έχει κάθε ευνομούμενη πολιτεία όταν σχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται οι πόροι ανάμεσα στους πολίτες της.

Η καλύτερη δυνατή εκδοχή για μια κοινότητα θα ήταν να εξασφαλίσει τόσο ιατρική περίθαλψη όσο και εκπαίδευση σε όλα τα μέλη της και με ίσους όρους. Αυτό συμβαίνει γιατί η υγεία αποτελεί τη βάση όλων των υπόλοιπων αγαθών και την προϋπόθεση απόλαυσής τους.

Η εκπαίδευση και αυτή αντλεί τη σημασία της από το γεγονός ότι η κοινωνική μας οργάνωση βασίζεται στον αλφαβητισμό. Η ίση πρόσβαση όμως στην ιατρική περίθαλψη και την εκπαίδευση, αναστέλλεται λόγω της άνισης κατανομής του χρήματος. Η ίση κατανομή πόρων ότι είναι πολιτική επιλογή και πρέπει να προκύπτει μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξασφαλίζεται, εξάλλου, και η κοινωνική πρόσβαση όλων των κοινωνικών στρωμάτων στους πόρους αυτούς.

Υποστηρίζουμε τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης όταν ως πολιτεία καταρρίπτουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνότητας, θρησκείας, πολιτισμού ή αναπηρίας. Μόνο τότε θα είναι ειρηνική και ευημερούσα η συνύπαρξη εντός και μεταξύ των εθνών.

Αμαλία Βούλγαρη

Βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Άρσης Κοινωνικών Ανισοτήτων