Ανακοίνωση Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρας για τις νέες ειδικότητες 2020

Δωρεάν φοίτηση – Απογευματινό ωράριο

  • Το Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρας απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου ή φοιτητές που θέλουν παράλληλη κατάρτιση και τους προσκαλεί να διεκδικήσουν Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, με τέσσερα εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Οι νέες καινοτόμες ειδικότητες 2020 – 2021 είναι οι ακόλουθες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής ειδικότητας στην ιστοσελίδα: http://iek-patras.ach.sch.gr/newsite/