Αναβολή στις εκλογές της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας

Η ανακοίνωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας

  • Σας ενημερώνουμε ότι οι προγραμματισμένες εκλογές της 4ης Μαΐου αναβάλλονται.  Θα υπάρξει νεότερη ειδοποίηση για τον χρόνο διεξαγωγής τους.