Η Αντίσταση Πολιτών Δ.Ε. για επανεξέταση της Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων

Σχετικά με την  έγκριση της  Π.Ο.Α.Υ.  (Περιοχή  οργανωμένης Ανάπτυξης Ιχθυοκαλλιεργειών) Εχινάδων που συζητήθηκε σε τακτική συνεδρίαση του Δήμου Ξηρομέρου σας ενημερώνουμε  ότι προέκυψε η  αρνητική απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, της επιτροπής ζωής του Δήμου, αλλά και των  φορέων και  συλλογικών οργάνων  του Δήμου. 

  • Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και  αφορά το σχεδιασμό  χωροθέτησης των ιχθυοκαλλιεργειών  που εγκρίθηκε τις 29/10/2018. Επειδή από τότε  έχουν αλλάξει τα δεδομένα και οι συνθήκες  προτείνουμε να επανεξετασθεί η Π.Ο.Α.Υ. σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Επίσης  οι ΣΜΠΕ και για τις υπόλοιπες Π.Ο.Α.Υ. που ανήκουν στην Περιφέρειά μας θα πρέπει να αποτελέσουν  συνολικά θέμα της πρώτης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού συμβουλίου. Οι δήμοι που τις φιλοξενούν έχουν τον πρώτο λόγο αφού  εμπλέκετε  με το σχεδιασμό  τους  και  υλοποιείτε  σε χώρο ευθύνης τους.

Οι  Περιφερειακοί σύμβουλοι της «Αντίστασης  Πολιτών Δ.Ε.»

Βασίλης  Χατζηλάμπρου – Κώστας Κούστας