Απαγόρευση κολύμβησης στο Λιμάνι Ι.Π. Μεσολογγίου και στην Τουρλίδα

Ανακοίνωση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για απαγόρευση κολύμβησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου κάνει γνωστό ότι κατόπιν σχετικού εγγράφου από το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου προέβη στη τοποθέτηση πινακίδων
απαγόρευσης κολύμβησης στο λιμένα καθώς και στη Τουρλίδα, στη πλευρά του διαύλου.

Η απαγόρευση τη κολύμβησης στα σημεία αυτά αποφασίστηκε για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λουομένων, την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων από τη διέλευση των σκαφών.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου ευχαριστεί εκ των προτέρων τους λουόμενους για την συνεργασία τους.