Αποκατάσταση του Καθολικού της Μονής Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς Ναυπακτίας (Photos)

Την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε την Ιερά Μονή στο πλαίσιο ενημέρωσης για την εξέλιξη των εργασιών που αφορούν την συντήρηση και αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής.

  • Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε σήμερα τό πρωΐ, (27-6-2023), τήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς, ὅπου βρίσκεται σέ ἐξέλιξη τό ἔργο συντήρησης καί ἀποκατάστασης τοῦ Καθολικοῦ της.

Τό ἔργο μέ τίτλο «Συντήρηση καί ἀποκατάσταση τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς, Ναυπακτίας» ξεκίνησε στίς ἀρχές τοῦ 2021 καί πρόκειται νά ὁλοκληρωθῆ ἕως τό τέλος τοῦ 2023.

Ὅπως ἀναφέρει καί ὁ τίτλος του, τό ἔργο περιλαμβάνει, ἀφ’ ἑνός μέν τήν ἀποκατάσταση τῶν δομικῶν καί οἰκοδομικῶν προβλημάτων τοῦ Καθολικοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν συντήρηση τοῦ ζωγραφικοῦ διακόσμου στό ἐσωτερικό τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ μνημείου.

Συγκεκριμένα, ἀπό τίς ἐργασίες πού ἀφοροῦν στήν ἀποκατάσταση τοῦ κτηρίου ἔχουν ὁλοκληρωθῆ, ἡ καθαίρεση τῶν σαθρῶν ἁρμολογημάτων καί ἡ κατασκευή νέων, ἡ ἐφαρμογή τῶν ἐνεμάτων ὁμογενοποίησης τῆς τοιχοποιΐας καί ὁ καθαρισμός τῶν ἐξωραχίων τῶν θόλων.

Σέ ἐξέλιξη βρίσκονται ἡ ἐπικάλυψη τῶν θόλων μέ βυζαντινοῦ τύπου κεραμίδια, ἡ τοποθέτηση ἀνοξείδωτων μεταλλικῶν ἑλκυστήρων καί ἡ κατασκευή τῶν κουφωμάτων. Τέλος, τό φθινόπωρο ἀναμένεται νά ὁλοκληρωθοῦν, ἡ συντήρηση τοῦ παλαιοῦ δαπέδου τοῦ ναοῦ, ἡ κατασκευή ἠλεκτρολογικῆς ἐγκατάστασης καί ἐγκατάσταση θέρμανσης, καθώς καί ἡ κατασκευή περιμετρικῆς ἀποστραγγιστικῆς τάφρου γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τῆς ἀνερχόμενης ὑγρασίας.

Σχετικά μέ τίς ἐργασίες συντήρησης τοῦ ζωγραφικοῦ διακόσμου στό ἐσωτερικό, ἔχουν γίνει ὅλες οἱ διερευνητικές ἐργασίες γιά τόν ἐντοπισμό τῶν ἐπιζωγραφίσεων καί τήν στερέωση τῶν κονιαμάτων περιμετρικῆς συγκράτησης, ἐνῶ βρίσκονται σέ ἐξέλιξη οἱ συστηματικές ἐργασίες συντήρησης, καθαρισμοῦ τῆς ζωγραφικῆς ἐπιφάνειας καί αἰσθητικῆς ἀποκατάστασής τους.

Τό ἔργο ὑλοποιεῖται ἀπό τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἤτοι τήν Διεύθυνση Ἀναστήλωσης Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων καί τήν Διεύθυνση Συντήρησης Ἀρχαίων καί Νεωτέρων Μνημείων, μέ χρηματοδότηση τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος. Ὁ συνολικός προϋπολογισμός γιά τό ἔργο ἀνέρχεται στό ποσό τῶν 812.700,00€ μέ 100% χρηματοδότηση ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Ταμεῖο Περιφερειακῆς Ἀνάπτυξης (ΕΤΠΑ) καί συγκεκριμένα ἀπό τό Ἐπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ἑλλάδα 2014-2020».

Στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς βρέθηκαν σήμερα, γιά τήν παρακολούθηση τῶν ἐργασιῶν, ὅλοι οἱ ἐπιβλέποντες τοῦ ἔργου. Ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἡ μηχανικός κ. Κ. Κοντοῦ καί ὁ συντηρητής κ. Ἰ. Χάσκαρης, ὁ ἀρχιτέκτονας-μηχανικός τῆς Ναυπάκτου κ. Μιχάλης Παπαβαρνάβας, ἐνῶ ἀπό τήν Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος ἡ κ. Ν. Ροδοπούλου. Ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τούς ἐπιβλέποντες τοῦ ἔργου, συνομίλησε μαζί τους καί ἐνημερώθηκε γιά τήν πορεία τῶν ἐργασιῶν.

Εὐχαρίστησε τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ κ. Λίνα Μενδώνη, τόν Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, τήν Προϊσταμένη Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Αἰτωλοακαρνανίας καί Λευκάδος κ. Ὀλυμπία Βικάτου καί ὅλους ὅσοι βοήθησαν γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου. Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τήν Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰρήνη Μοναχή καί τήν Ἀδελφότητα, διότι ἐνδιαφέρονται γιά τήν Ἱερά Μονή καί προσφέρουν πνευματική βοήθεια στούς προσκυνητές.

Τέλος, ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα του ὅτι ὅλοι οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς θά συνδράμουν στήν κοινή προσπάθεια νά συμπεριληφθοῦν στό νέο Ε.Σ.Π.Α. καί τά ὑπόλοιπα κτήρια τῆς μονῆς (γιά τά ὁποῖα ὑπάρχουν ἐγκεκριμένες – ὥριμες μελέτες), προκειμένου νά συνεχιστῆ ἡ ἀποκατάσταση καί ἀνάδειξη τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ πνευματικοῦ καί ἱστορικοῦ μνημείου.