Χωρίς κατηγορία

Ένα μικρό, άγνωστο και σε εμένα ερευνητικό εργαστήριο βιοτεχνολογίας, έχει αναπτύξει μοριακό τεστ ανίχνευσης του…