Αιτωλία & Ακαρνανία

Ο Αμφίλοχος ήταν αδελφός του Αλκμαίωνος, του πατέρα του Ακαρνάνος, γιος κι αυτός του Αμφιάραου…