Αιτωλία & Ακαρνανία

Ήταν ο γιος του Ανδραίμονος και της Γόργης, της κόρης του Οινέα. Ο Ανδραίμων ανέλαβε…