Ραδιουργίες

Την περίοδο της καραντίνας, τότε που για να βγούμε απ’ το σπίτι έπρεπε να πάρουμε…

Κάθε φορά που θα πιάσω κουβέντα με φίλους ολίγον τι μεγαλύτερους στην ηλικία, θα ακούσω…

Με την Απόφαση 32/2020 (7.9.2020, χθες δηλαδή!), η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  έκρινε ότι «για…

O antenna-star αισθάνεται βαθιά την ανάγκη και μέσω της στήλης να ευχαριστήσει δημόσια όλους εσάς…