Χρηματοδότηση για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο με πόρους του ΕΣΠΑ.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 19.669.784,53€ και θα μπορεί να διαχειρίζεται 23.914 τόνους σύμμεικτων αποβλήτων, 9.482 τόνους ξεχωριστά συλλεγέντων οργανικών αποβλήτων και 2.371 τόνους πράσινων αποβλήτων.