Δ. Αγρινίου: Ενημέρωση γεννηθέντων το 2006 για τους Στρατολογικούς Πίνακες Κλάσης 2027

Ο Δήμος Αγρινίου προσκαλεί τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Αρρένων που έχουν γεννηθεί το έτος 2006, δηλαδή αυτούς που ακολουθούν την Στρατολογική Κλάση 2027, να προσέλθουν οι ίδιοι ή και οι κηδεμόνες αυτών, στο Δημαρχείο Αγρίνιου (1ος όροφος. Γραφείο No 9) μέχρι και 01/04/2022, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα για να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τις γραμματικές – τεχνικές γνώσεις, Διεύθυνση κατοικίας κλπ, προκειμένου να συνταχθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες Κλάσης 2027.

  • Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του ιδίου έτους των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγρίνιου, καθώς και των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων αυτών, θα απευθύνονται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες (πρώην Δήμους που συνενώθηκαν με το Δήμο Αγρινίου.