Δ. Αγρινίου: Αυτές είναι οι αποφάσεις που πήρε η Οικονομική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της

Σημαντικές αποφάσεις και σε αυτή τη συνεδρίαση 14/9/2021 της #Οικονομικής_Επιτροπής:

  • ✅Εγκρίναμε την αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης: «ANAKΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 888.841,00 €.

✅Εγκρίναμε την αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με προϋπολογισμό 1.999.900 €.

✅Εγκρίναμε την Κατάρτιση όρων διακήρυξης Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αγρινίου με προϋπολογισμό 979.600,00 € (με το Φ.Π.Α.).

✅Προχωρήσαμε στην κατακύρωση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ «Re.De-Plan AE Consultants».

✅Εγκρίναμε την Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για «Εργασίες συντήρησης πρασίνου σε κεντρικές οδούς πάρκα, πλατείες, νησίδες, χώρους δημοτικών κοιμητηρίων, παιδικών σταθμών & άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Aγρινίου».

✅Εγκρίναμε τις υπ’ αριθμ.: 109/2021 και 110/2021 μελετών, καθώς και των δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, του έργου: «Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρα) αστικών βιοαποβλήτων», προϋπολογισμού: 670.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)».

✅Προχωρήσαμε σε κατανομή Γ ́δόσης 2021 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων ποσού 290.353,81 €.

α. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου ποσό 170.353,81 € (ποσό 159.353,81 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών – ποσό 11.000,00 € για αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2021).

β. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου ποσό 120.000,00 €.

❗️Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε.
Βασίλης Φωτάκης #Πρόεδρος #Οικονομικής_Επιτροπής
#Δήμος_Αγρινίου