Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την καθίζηση επί της Οδού Τσικνιά

Σχετικά με δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν την καθίζηση οδοστρώματος επί της Οδού Τσικνιά έναντι του ταχυδρομείου Αγρινίου γίνονται γνωστά τα εξής:

  • «Συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου προέβησαν σε αποξήλωση του οδοστρώματος προκειμένου να διαπιστώσουν την αιτία του προβλήματος της καθίζησης.

Διαπιστώθηκε ότι η υποχώρηση της ασφάλτου οφείλονταν σε αστοχία της υπόβασης της οδού, εργολαβίας ανακατασκευής του οδοστρώματος το 2008 και όχι σε βλάβη των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης.

Παρόλαυτα, τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου προέβησαν στην πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος., ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δημοτών.

Σε κάθε περίπτωση, η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου τελεί διαθέσιμη για την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των δημοτών».