Δείτε πόσοι είναι οι Εισακτέοι στα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, με την αγωνία των υποψηφίων να λαμβάνει τέλος.

  • Με τις νέες αλλαγές, ωστόσο, περίπου 40.000 υποψήφιοι έμειναν εκτός των Α.Ε.Ι. και περίπου 16.000 θέσεις εισακτέων έμειναν κενές. Πολλοί επίσης ήταν εκείνοι που λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ούτε το μηχανογραφικό τους, ενώ άλλοι έχασαν την σχολή πρώτης προτίμησής τους λόγω των ειδικών μαθημάτων σε συνδυασμό με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Τι γίνεται με τα Τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας περίπου το 75,48% των θέσεων έμειναν κενές. Από τις 979 θέσεις των τριών τμημάτων του Αγρινίου και των δύο του Μεσολογγίου οι εισακτέοι είναι μόλις 241.

Αναλυτικά:

Αγρίνιο

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ελάχιστη βάση ΓΕΛ 9,82 –  θέσεις 157 – Επιτυχόντες 4, από 13.086 έως 10.074 μόρια.
9 επιτυχόντες ΕΠΑΛ.

Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων

Ελάχιστη βάση ΓΕΛ 9,82 – θέσεις 234 – Επιτυχόντες 43, από 14.267 έως 9.418 μόρια
Ελάχιστη βάση ΕΠΑΛ 6,76 – 28 επιτυχόντες

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

Ελάχιστη βάση ΓΕΛ 8,94 –θέσεις 187 – Επιτυχόντες 109, από 15.768 μέχρι 8.470 μόρια.

Μεσολόγγι

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών

Ελάχιστη βάση ΓΕΛ 9.58 – θέσεις 178 – επιτυχόντες δυο, από 16.333 έως 10.353 μόρια.
5 επιτυχόντες ΕΠΑΛ.

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Ελάχιστη βάση ΓΕΛ 9,58 – θέσεις 223 – Επιτυχόντες 3, από 12.038 έως 9.709 μόρια.
Ελάχιστη βάση ΕΠΑΛ 6,59 – 21 επιτυχόντες.

Βάσεις ΓΕΛ – ΕΠΑΛ
Βάσεις ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΓΕΛ ΕΠΑΛ Προτιμήσεις
Βάσεις ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ αλλογενείς προτιμήσεις