Διακοπή νερού στο Αγρίνιο την Τρίτη λόγω βλάβης στον αγωγό ύδρευσης

Λόγω βλάβης στον αγωγό ύδρευσης, η περιοχή πέριξ των οδών: Μαρίνου Αντύπα, Αγίας Μαρίνης, Φιλίππου Ακαρνάνος & Χ. Νικολάου.

  • Θα επηρεαστεί από διακοπή νερού έως περίπου τις 11:00μμ.