Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού στο Αγρίνιο 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου (Video)

Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων: Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2021.

  • Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό σποτ που αφορά το Διεθνές Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού, που οργανώνει η Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων, στο Αγρίνιο στις 3, 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2021.