Δημ. Συμβούλιο Αμφιλοχίας: Ψήφισμα για τη δυσλειτουργία του Καταστήματος ΕΛ.ΤΑ. στην πόλη

Ψήφισμα   Του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας για τη δυσλειτουργία του Καταστήματος ΕΛΤΑ Αμφιλοχίας

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας στην συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2021, μετά από παράπονα που εξέφρασαν πολλοί συνδημότες μας προς τη Δημοτική Αρχή, για:

Τις καθυστερήσεις στην έγκαιρη αποστολή και λήψη αλληλογραφίας
Τη μη έγκαιρη επίδοση λογαριασμών εταιρειών κοινής ωφέλειας
Την καθυστερημένη καταβολή συντάξεων Ο.Γ.Α.
εκ μέρους του Καταστήματος ΕΛ.ΤΑ. Αμφιλοχίας,

συζήτησε διεξοδικά τις αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες δημιουργούνται από τις προαναφερόμενες δυσλειτουργίες στους συμπολίτες μας,

επισήμανε ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι κάτοικοι των χωριών του Δήμου μας καθώς και οι ασχολούμενοι με διάφορες αγροτικές δουλειές, οι οποίοι δεν έχουν την άνεση να μετακινούνται διαρκώς στην έδρα του Δήμου και μάλιστα σε προβλεπόμενο χρόνο, προκειμένου να τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους και

αποφάσισε ομόφωνα
Να ζητήσει από την Κεντρική Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. να καλύψει όλες τις χρονίζουσες ελλείψεις σε προσωπικό του Καταστήματος Αμφιλοχίας, ώστε αυτό να μπορεί ν’ ανταποκρίνεται επαρκώς στις υποχρεώσεις του.

Για το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης