Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: Έκτακτη Συνεδρίαση

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

  • Τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. θα λάβει χώρα Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200 με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου & Συνδέσμου Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νίας, για την υποστήριξη λειτουργίας του Συνδέσμου (Εισηγητής κ. Κων Λύρος – Δήμαρχος).

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω χρονικών περιθωρίων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.