Δήμος Ξηρομέρου: Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της Τακτικής Συνεδρίασης

Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρης ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτώνται από την αρχή της παρούσας δημοτικής περιόδου και για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά καθώς και τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά, όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναμόρφωση οικ. έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 39:34

2. Έγκριση Απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. ‘Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α-θμιας Εκπαίδευσης’ οικ. έτους 2022 (Εισηγητής Μπαμπούρης Κων/νος). 40:34

3. Έγκριση Απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. ‘Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β-θμιας Εκπαίδευσης’ οικ. έτους 2022 (Εισηγήτρια Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα). 42:24

4. Διαγραφή τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 και το αρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος). 45:17

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 61/2023 με θέμα: Αποδοχή στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» για το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα»:

α) της προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό- λογαριασμού,

β) της εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή της Δήλωσης Προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο των ανωτέρω χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΥΠΕΝ

γ) του ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του «προϊόντος» του ως άνω δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό- λογαριασμού και δ) της χορήγησης σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 19/5/2023 Σύμβαση (ΑΔΑ:97ΖΓ4653Π8-Ω4Θ) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος). 46:02

Όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της περιόδου Σεπ 2019 – 2023 μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ. 

Στο βίντεο που υπάρχει στο YouTube, αναφέρονται επιλέγοντας ”ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ”, όλα τα θέματα συζήτησης και έχει προστεθεί χρονική σήμανση, ώστε να μπορείτε εύκολα να μεταβαίνετε απ’ ευθείας στο θέμα που θέλετε να ακούσετε.

 Δείτε το βίντεο: