Δύο προσλήψεις µε Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ξηρομέρου

Στην πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου προχωρά ο Δήμος Ξηρομέρου.

  • Η μια θέση αφορά ηλεκτρολόγο και η άλλη θέση υδραυλικό.

Οι συμβάσεις διαρκούν 8 μήνες.

Δείτε εδώ τα συνημμένα