Ε.Ο.Δ.Υ. – Αιτωλοακαρνανία: Διενεργήθηκαν 347 Rapid Tests – 6 θετικά

Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 156 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 29.565 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 438 θετικά (1.48%).

  • Από τις 438 περιπτώσεις, οι 215 αφορούν άνδρες και οι 223 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 33.07 έτη. Όσον αφορά την Αιτωλοακαρνανία διενεργήθηκαν 347 Rapid Tests και εντοπίστηκαν 6 θετικά.

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Κ.Α.Π.Η. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

70 Rapid Tests με 2 θετικά (2.86%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 19 έτη

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Κ.Α.Π.Η. Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ 

88 Rapid Tests με 2 θετικά (2.27%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 

109 Rapid Tests με 2 θετικά (1.83%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 16 έτη

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

80 αρνητικά Rapid Tests