Ε.Σ. Ναυπάκτου: Μελέτη για την αναβάθμιση της αγοράς

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου στo πλαίσιo του προγράμματος «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» υλοποιεί μελέτη για την αναβάθμιση της αγοράς της Ναυπάκτου.

  • Καλεί όλους τους εμπόρους να συμπληρώσουν μέσω Internet ένα ερωτηματολόγιο, συμβάλοντας με την άποψή τους στην αναβάθμιση της αγοράς και την ανάπτυξη της πόλης.

Το ερωτηματολόγιο είναι στην ηλεκτρονική Διεύθυνση:

 https://docs.google.com/forms/d/1zCPGIYmhXlZYigOyj30Jg2VFQoWmqdiZeSOjKzD5D5E/edit