Εγγειοβελτιωτικά έργα σε Αμβρακία-Αμφιλοχία-Βάλτο: Ένα βήμα μπροστά

Ένα βήμα μπροστά κάνει ο διαγωνισμός για τα εγγειοβελτιωτικά έργα σε Αμβρακία-Αμφιλοχία-Βάλτο – Οι λεπτομέρειες για όσα περιλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.

  • Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με ποσοστό έκπτωσης 3,57%.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης και οι Μυτιληναίος (3%), ΑΚΤΩΡ (1,82%) και ΑΒΑΞ (1,34%). Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο ΥΠΟΜΕ.

Η δημοπράτηση του έργου ξεκίνησε στις 27 Ιανουαρίου με την παραλαβή των φακέλων και συνεχίστηκε στις 30 του ίδιου μήνα με την αποσφράγιση των προσφορών. Τα επόμενα βήματα είναι (εφόσον δεν υπάρξουν προσφυγές) να συνταχθεί η σύμβαση, να σταλεί προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να παρουσιαστεί στη Βουλή και τέλος να υπογραφεί για να ξεκινήσει η κατασκευαστική περίοδος.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το κόστος του έργου με τον Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 64,5 εκατ. ευρώ. Το έργο έχει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για την ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι ακόμα ένα σημαντικό έργο που πρόκειται να προστεθεί στο portfolio της, ανεβάζοντας περισσότερο το ανεκτέλεστο της.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ακόμα μια σειρά αρδευτικών έργων που δημοπράτησε στα τέλη Ιανουαρίου και αφορούν την Ύδρευση Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας, το Φράγμα Μπραμιανού, τα αντιπλημμυρικά έργα στο Λουτράκι κ.α.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης για τα εγγειοβελτιωτικά έργα περιλαμβάνει:
Α) Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας-Αμφιλοχίας: Σωληνωτά αρδευτικά δίκτυα νερού, Τέσσερις δεξαμενές Αναρρόφησης/Αναρρύθμισης, Δύο αντλιοστάσια άρδευσης, Α1m και A2m, -Αποχετευτικό δίκτυο στις κατάντη περιοχές, Οχετούς για την κυκλοφορία στους αγροτικούς δρόμους που θα δημιουργηθούν, Διευθετήσεις ρεμάτων και τάφρων, Αναβάθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων αγροτικών οδών που θα εγκατασταθεί αγωγός άρδευσης, Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.). Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από τη συνολική ακαθάριστη έκταση των 12.760 στρ. στην περιοχή κατασκευής τους θα αρδεύονται 11.500 στρ. καθαρής έκτασης.

Β) Εγγειοβελτιωτικά έργα Α’ φάσης περιοχών Βάλτου: Κεντρική Λιμνοδεξαμενή αναρρύθμισης ωφέλιμου όγκου 17 χιλ. m3, Δεξαμενές 200 m3 , (Δ2, Δ3, Δ4, Δ5), οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάντη περιοχές στις ώρες αιχμής της ζήτησης, Δεξαμενή αναρρόφησης (Δ1) και το αντλιοστάσιο ΑΒ1, Δίκτυο σωληνώσεων για την μεταφορά και την διανομή του νερού στις ζώνες άρδευσης Α΄ φάσης, Τεχνικά έργα διέλευσης των αγωγών σε ρέματα και τάφρους αποχέτευσης και από οδικούς άξονες, Αντιπλημμυρικά-αποχετευτικά δίκτυα, Έργα αγροτικής οδοποιίας, Λοιπά συνοδά έργα (συσκευές, φρεάτια κ.λπ.). Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, από τη συνολική ακαθάριστη έκταση των 25.186 στρεμμάτων στην περιοχή κατασκευής τους θα αρδεύονται 21.985 στρέμματα καθαρής έκτασης.

Νίκος Καραγιάννης – ypodomes.com