Έγκριση δυο θέσεων επικουρικών ιατρών στο Νοσοκομείο Ι.Π. Μεσολογγίου

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετικές Υπουργικές αποφάσεις  εγκρίθηκε η πρόσληψη δυο (2) Επικουρικών ιατρών, για την Ν.Μ Μεσολογγίου του Γ.Ν Αιτωλ/νίας και συγκεκριμένα:

  • Ενός (1) Επικουρικού ιατρού Παθολόγου
  • Ενός (1) Επικουρικού ιατρού ΩΡΛ

Οι οποίοι τοποθετήθηκαν ήδη με ταυτάριθμες αποφάσεις του Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε. στην Νοσηλευτική μας Μονάδα.

Οι γιατροί  – που θα καλύψουν της πανδημίας Covid-19- θα αναλάβουν υπηρεσία την προσεχή εβδομάδα.