Εγκρίθηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αγρινίου

Εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο του Αγρινίου για έναν Δήμο πιο ανθρώπινο, βιώσιμο και σύγχρονο. Με απόφαση της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνας Αλεξοπούλου εγκρίθηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αγρινίου που προβλέπει μια σειρά δράσεων για την αναβάθμιση των μεταφορών και μετακινήσεων στην πόλη.

  • Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη εξέφρασε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου:
    «Συνεχίζουμε δυναμικά το φιλόδοξο σχέδιο μας για το Αγρίνιο. Η έγκριση του ΣΒΑΚ του Δήμου Αγρινίου είναι μία σημαντική στιγμή και αποτελεί επιστέγασμα μιας συλλογικής προσπάθειας.

Στόχος του προγράμματος είναι η αστική κινητικότητα να γίνει πιο εύκολη, πιο οικονομική, φιλικότερη προς το περιβάλλον.

Ο Δήμος Αγρινίου, ως ένας σύγχρονος Δήμος, ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις και καλείται να κερδίσει μια θέση ανάμεσα στις Έξυπνες και Βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις επανασχεδιάζοντας την πολιτική των μεταφορών και της μετακίνησης των πολιτών του.

Είναι ένα από τα στοιχήματα και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας στα οποία θα ανταποκριθούμε με ευθύνη»

Το Σ.Β.Α.Κ. έχει στο επίκεντρό του την προώθηση και διάδοση μορφών κινητικότητας που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Σ.Β.Α.Κ. έχει δύο σκέλη:

Α) Το στρατηγικό σκέλος, όπου ο σχεδιασμός βασίζεται -κατ’ εξοχήν- στην ικανοποίηση των αναγκών κινητικότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων στα αστικά κέντρα πόλεων και τα προάστιά τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης και των επισκεπτών της, την αύξηση της οδικής ασφάλειας και την περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Β) Το επιχειρησιακό σκέλος που περιλαμβάνει τη μελέτη των μέτρων που συναποτελούν το Σχέδιο.