Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για την εκλογή Προεδρείου

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, για την εκλογή των Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  • Ειδική, διά ζώσης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, (θητείας από 9 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023)», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ..

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο.