Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α. Ιανουαρίου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α. για το μήνα Ιανουάριο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

  • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_2021 ΕΤΑ €/MWh Αιολικά  50,58 Φ/Β  58,17 ΜΥΗΣ  52,77 Βιομάζα  54,79 ΣΗΘΥΑ  54,79 Μέση ΤΕΑΕΜ  52,55

e-ea.gr