Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μαΐου 2021