Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Φεβρουαρίου 2021 (διορθωτική)

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2021 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ_2021_ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΤΑ €/MWh

Αιολικά       46,46

Φ/Β       51,73

ΜΥΗΣ       50,57

Βιομάζα       52,40

ΣΗΘΥΑ       52,40

Δείτε επίσης: Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού ΛογαριασμούΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος Φεβρουάριος_2021

e-ea.gr