Είκοσι νέα οχήματα παρέλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Photos)

Στη διαδικασία παραλαβής είκοσι νέων οχημάτων που αποκτήθηκαν με τη διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), παραβρέθηκε σήμερα, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκηςσυνοδευόμενος από τους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, Μαρία Σαλμά (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) και Βασίλη Γιαννόπουλο (Π.Ε. Ηλείας), τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ανδρέα Φίλια και τον Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τάκη Παπαδόπουλο.

  • Τα νέα οχήματα ανανεώνουν σε σημαντικό βαθμό το στόλο οχημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και παραλήφθηκαν για να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας σε ορεινές και δύσβατες αγροτικές περιοχές.

 «Για την Περιφερειακή μας Αρχή η ασφάλεια των εργαζομένων της Περιφέρειας στις μετακινήσεις τους είναι υψίστης προτεραιότητας. Η ανανέωση του στόλου οχημάτων  με τη διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης έχει ως αποτέλεσμα μία σειρά από οφέλη που προκύπτουν τόσο για την Περιφέρεια, όσο και για τους παραλήπτες, υπηρεσιακούς και κοινωνικούς φορείς» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης.

Σημειώνεται ότι με την ανανέωση του στόλου εξασφαλίζεται οικονομία κλίμακας που αφορά τόσο στην απαλλαγή της Περιφέρειας από έξοδα για αγορές, τέλη, ασφάλιστρα, δαπάνες ελαστικών και σέρβις των οχημάτων, αλλά και από τη χρήση φθηνότερου καύσιμου υλικού καθώς και από έξοδα (αμοιβές εργασίας και ανταλλακτικά) συντήρησης.

Παράλληλα επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανση και της εκπομπής ρύπων ανά όχημα, καθώς πρόκειται για οχήματα νεότερης γενιάς και πιο σύγχρονης τεχνολογίας.

Επίσης, βελτιώνεται η αποδοτικότητα και ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τόσο με τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κάθε οχήματος που θα παρουσιάσει βλάβη, όσο και με τη χρήση ντίζελ που δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω χρήση των οχημάτων λόγω μικρότερης κατανάλωσης λίτρων ανά χιλιόμετρο.

Εξάλλου, με τη σταδιακή απόσυρση των παλαιότερων οχημάτων και, έπειτα από έλεγχο καταλληλότητας, ορισμένα εξ αυτών παραχωρούνται  για ηπιότερη χρήση και  κάλυψη μετακινήσεων μικρότερων αποστάσεων σε κοινωνικούς φορείς της περιοχής, οι οποίοι τα έχουν ζητήσει με αποφάσεις των διοικητικών τους οργάνων και έχει εγκριθεί η δωρεά-διάθεση αυτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.