Εκλογές στον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Αιτωλ/νίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ν. Αιτωλ/νίας κατόπιν συνεδριάσεως στις 3/11/2021 αποφάσισε τα παρακάτω:

1) Η Γενική Συνέλευση των μελών και η διενέργεια εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος να γίνει στις 5 Δεκεμβρίου 2021 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

2) Η συνδρομή για τα δύο τελευταία έτη ορίζεται στα 10 ευρώ.

3) Αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 26 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή 2021 στο γραφείο του Συλλόγου.