Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με θέματα επισήμανσης

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση – Ολοκληρώνεται στις 3 Φεβρουαρίου.

Οι προαναφερόμενες πρωτοβουλίες αφορούν στην επισήμανση προέλευσης πρωταρχικού συστατικού τροφίμων, στη διατροφική επισήμανση πρόσθιου πεδίου της συσκευασίας τροφίμων, στα διαθρεπτικά περιγράμματα και στη επισήμανση του χρόνου διατηρησιμότητας των τροφίμων.

e-ea.gr