ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου: Ενημερώνει του γονείς για τα προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ενημερώνει τους γονείς για τα προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης που διαθέτει για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου:

Αγαπητοί γονείς,

Η σχολική «αποτυχία» δεν είναι αποτέλεσμα πάντα αδιαφορίας των παιδιών για τη μάθηση.

Ορισμένα παιδιά, παρόλο που δεν παρουσιάζουν νοητικά, συναισθηματικά ή άλλα προβλήματα στην ανάπτυξη, δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από την τυπική διδασκαλία.

Η ΕΛΕΠΑΠ επί σειρά ετών υλοποιεί πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες:

§  Ανάγνωση: διαβάζει με αργό, συλλαβιστό ή κομπιαστό ρυθμό και δεν σταματάει στις τελείες – δυσκολία στην αναγνώριση γραμμάτων, αντιμετάθεση γραμμάτων ή και συλλαβών.

§  Γραφή: πολλά ορθογραφικά λάθη, άσχημος γραφικός χαρακτήρας, αντιστροφή και παράλειψη γραμμάτων, δυσκολία στη διάκριση γραμμάτων και στη σύνθεση ιδεών σε μια έκθεση.

§  Κατανόηση: δυσκολία στην κατανόηση νοήματος – προφορικών ή γραπτών πληροφοριών.

§  Μαθηματικά: σύγχυση προσήμων ( +, – ), δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας, της ώρας, της διαδοχής ημερών, μηνών και αριθμών.

§  Επιτελικές λειτουργίες: δυσκολία στην απομνημόνευση, στη συγκέντρωση, στον σχεδιασμό και στην αναστολή μιας αντίδρασης.

Γιατί στην ΕΛΕΠΑΠ ;

§  Ενδελεχή αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών βασισμένη σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας διαγνωστικά εργαλεία – παιδαγωγική εκτίμηση.

§  Άμεση, βιωματική, πολυαισθητηριακή, διαθεματική (πρόγραμμα φιλαναγνωσίας) και διεπιστημονική παρέμβαση με εξατομικευμένο πρόγραμμα για το κάθε παιδί.

Τα παιδιά ανταποκρίνονται θετικά όταν τους δίνεται η σωστή υποστήριξη και ενθάρρυνση. Η πρόληψη και η πρώιμη παρέμβαση είναι δυνατόν να δώσουν στα παιδιά πολλές ευκαιρίες για μαθησιακή και κοινωνική επιτυχία.

Κάθε παιδί έχει δικό του ρυθμό μάθησης και μπορεί να μάθει!!!