Ενίσχυση εξοπλισμού συντήρησης στο Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» ανακοινώνεται η ενίσχυση του εξοπλισμού για τον καθαρισμό και αποψίλωση των κοινοχρήστων χώρων του Νοσοκομείου μας ως κάτωθι:

  • Ένα (1) αλυσοπρίονο
  • Ένα (1) κονταροπρίονο
  • Ένα (1) χορτοκοπτικό με δίσκο
  • Ένα (1) χορτοκοπτικό με πετονιά