Επανεκλογή Γιώργου Παπαναστασίου στον Δήμο Αγρινίου